• آخرین بروز رسانی : 1400/07/29

معاون اداری ومالی

 

 

نام ونام خانوادگی :  دکتر محمد رضا شعاعی                                    

 

 سمت               :معاون اداری ومالی

 

شماره تماس : 32607074- 031