• آخرین بروز رسانی : 1400/07/29

معاون فنی

 

نام ونام خانوادگی : دکتر عیسی جوادی

سمت                     : معاون فنی وفن آوری های نوین

تاریخ تولد              :

پست الکترونیکی :

 تلفن                    :32607071-031

فاکس                  :32607075-031